2006
I Nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie.

2010
II wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej Ratusza w Rewalu.