2006
I Nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie.

2010
II wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej Ratusza w Rewalu.

2016
MODERNIZACJA ROKU 2015  za 
rewitalizację wnętrza kwartału nr 23 ograniczonego ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Aleją Wojska Polskiego w Szczecinie.