Liwia Łuża to niewielkie jezioro na południowych obrzeżach miejscowości Niechorze jest rezerwatem przyrody z licznymi unikalnymi gatunkami roślin i zwierząt, w szczególności ptaków. Do tej pory jezioro nie było bezpośrednio udostępniane turystom, licznie odwiedzających latem okolicę. Władze gminy postanowiły zmienić ten fakt i przy pomocy ekologów opracowały program udostępnienia linii brzegowej jeziora. Zaprojektowane przez nas elementy mają na celu w nowoczesny i atrakcyjny sposób umożliwić obcowanie z przyrodą.
       Stworzyliśmy kładkę do obserwacji ptaków, która dzięki maskującemu ekranowi umożliwia dyskretne przyglądanie się życiu i zachowaniu wodnego ptactwa. Natomiast wieża widokowa, mająca górować ponad koronami drzew, umożliwia obserwację jeziora z nieco innej perspektywy. Dzięki udostępnieniu części akwenu dla uprawiania nieuciążliwych sportów wodnych, zrodził się pomysł powstania pomostu do windsurfingu. Wszystkim elementom zagospodarowania starano się nadać organiczny charakter. Zastosowanie tradycyjnych materiałów, takich jak drewno czy wiklina, ma w subtelny sposób wpisywać obiekty w naturalne otoczenie.

<
>