Oferujemy przeprowadzenie pełnego procesu inwestycyjnego. Począwszy od przeprowadzenia wstępnych analiz możliwości zabudowy terenu do pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obejmującej również projekty wnętrz i materiały reklamowo-promocyjne inwestycji.  

Projektujemy:
- indywidualne domy jednorodzinne
- indywidualne domy letniskowe
- rezydencje
- rozbudowy, przebudowy i modernizacje istniejących obiektów
- wnętrza mieszkalne
- wnętrza komercyjne
- budynki wielorodzinne i zespoły mieszkaniowe
- obiekty usługowe
- obiekty użyteczności publicznej
 
Wykonujemy:
- wstępne analizy możliwości zabudowy terenów
- inwentaryzacje budowlane
- inwentaryzacje fotograficzne
- projekty rozbiórek
- wizualizacje komputerowe inwestycji
- graficzne materiały marketingowe inwestycji
- fotografie inwestycji do celów marketingowych

Oferujemy pomoc:

- w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu;
 - w przeprowadzeniu procesu formalno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
Zapewniamy nadzór autorski w trakcie realizacji naszych projektów.
 
Projektowane przez nas obiekty są obiektami ekonomicznymi, energooszczędnymi, odpowiadającymi współczesnym wymaganiom estetycznym i funkcjonalnym. Z pełnym zaangażowaniem staramy się sprostać najtrudniejszym wyzwaniom stawianym przez wymogi współczesności. Tworzymy architekturę identyfikowalną i rozpoznawalną. Wspólnie możemy realizować inwestycje, które będą naszą dumą i satysfakcją inwestorów, którzy nam zaufali.