Architekci Alina Puchalska i Daniel Gniewosz łączą różnorodne, bogate doświadczenia aktywnych zawodowo architektów dwóch pokoleń. We wspólnej twórczej pracy angażują się w wymagające projekty architektoniczne i wnętrzarskie. W obszarze ich zainteresowania jest również wzornictwo przemysłowe, grafika i fotografia. Tworzą wspólnie kameralną pracownię specjalizującą się w projektach średniej wielkości. Ważne dla nich jest twórcze poszukiwanie najlepszych odpowiedzi na stawiane przez inwestorów zadania i współczesne wymagania, zarówno związane z szeroko rozumianą estetyką, jak też wymaganiami czysto techniczno-ekonomicznymi. Wszystkie zagadnienia związane z projektami rozwiązują i nadzorują osobiście. Taki sposób pracy gwarantuje klientom pewność, że projekty ich inwestycji zawsze będą w rękach doświadczonych architektów. Szerokie zainteresowania, związane z współczesną architekturą, sztuką i wzornictwem, pozwoliły na zrealizowanie wielu interesujących obiektów. Udział w konkursach architektonicznych, rozwija ich kreatywność i podnosi świadomość twórczą. Zdobyte nagrody, wyróżnienia, a przede wszystkim doświadczenia są najlepszą motywacją do dalszego twórczego rozwoju. Najciekawsze efekty pojawiają się we współpracy z wymagającymi klientami, którzy mają wyrafinowane potrzeby estetyczne i funkcjonalne.
      Współczesność, w swojej złożoności i coraz większej różnorodności, w której już nie ma prostych odpowiedzi, jest wyzwaniem, któremu starają sie sprostać w swojej aktywności twórczej. Zawsze celem jest jak najlepsza realizacja architektonicznego zadania, dlatego poświęcają tak dużo czasu i pracy przy projektach, które to  umożliwią.